Mẫu chatbot nhà hàng, quán ăn

menu món, đặt lịch (gửi qua email), thông tin của hàng, gọi món
Speech
Speech Recognition
Upload image
Upload file
Chat Log
Disconnect
Flag message as offensive
Enter what the bot should have said: